Posterutställning

– vårmötet patologi 2018

Posterutställning

– vårmötet patologi 2018

I samband med vårmötet i patologi arrangeras en posterutställning inom tema förbättrings- och forskningsarbete. Även forskningsarbeten inom ramen för ST-utbildning inkluderas. Posters sitter uppe 23 och 24 maj enligt schema för vårmötet.

Max storlek på postrar: bredd 75 cm x höjd 150 cm. Om man önskar delta, skickas en sammanfattning av arbetet in till renate.slind.olsen@rjl.se i samband med registrering och anmälan till mötet. Sista datum för att skicka in sammanfattning är 9 maj. Sammanfattningen och postern kan skrivas på engelska eller svenska. På plats i receptionen finns personal som hjälper Dig med information och material för uppsättning.

Varje poster kan bli föremål för ”Bästa poster” pris och värderas utifrån bakgrund och mål, material och metoder, resultat, slutsats samt layout. Kom ihåg att använda lämpliga loggar.

En jury bedömer postrarna på plats och utser bästa poster båda inom förbättrings- och forskningsarbete. Vinnarna presenteras på banketten den 24 maj och får ta emot ett pris för sin insats.

Vid frågor vänligen kontakta Renate S. Olsen: renate.slind.olsen@rjl.se